Privacy statement NVIH

Privacy Statement NVIH / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het gebruik van internet en sociale media heeft ons kwetsbaarder gemaakt voor inbreuken op onze privacy. Om de persoonsgegevens van alle burgers van de Europese Unie beter te beschermen, heeft de EU daarom een nieuwe privacywet aangenomen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele EU. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.Iedereen heeft te maken met de AVG. Niet alleen grote bedrijven of overheden moeten aan deze wet voldoen, maar ook vrijwilligersorganisaties, stichtingen en (sport)verenigingen moeten de bepalingen van de wet in acht nemen.

Het bestuur van de NVIH vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn en heeft daarover afspraken gemaakt.

Wat betekent dit voor u?
Omdat u bekend bent in onze ledenadministratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, functiebenaming, diploma- en  lidmaatschapdatum van u in ons ledenbestand.

Waarom worden deze gegevens bewaard?
De NVIH bewaart deze gegevens omdat we u willen kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, het toezenden van informatie en kunnen informeren over de activiteiten van de NVIH.

Wie kunnen deze gegevens inzien?
Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van de NVIH.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
Uw gegevens worden bewaard in een excelsheet op beveiligde computers van  het bestuur van de NVIH. Verzending van persoonsgegevens gaat via een beveiligde verbinding.

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand aangepast of verwijderd worden?
Uw gegevens worden binnen een maand verwijderd uit het ledenbestand als u uw lidmaatschap hebt opgezegd. Als u gegevens verwijderd of aangepast wilt zien, kunt u dat de NVIH laten weten door een berichtje te sturen aan info@nvih.nl of door een briefje te schrijven aan de secretaris van de NVIH.

Waar kunt u terecht met vragen over de AVG?
Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVIH, kunt u deze stellen aan de voorzitter van de NVIH, de heer Michel Andringa, bereikbaar onder 06 11 065 731.