Over de NVIH

De NVIH is de Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde. Een garantie voor de persoonlijke kwaliteit van de professional binnen het vakgebied van Huisvesten en Inrichten van kantoren, kantoorhoudende organisaties en overige gebouwen en instellingen. Op 1 september 2008 startte de NVIH met het registreren van de leden van deze vereniging. Iedereen die in het bezit is van een diploma Inrichtingskunde en/of Huisvestingskunde van The Office Opleidingen – nu bekend als ‘Office Academy’ – kan zich aanmelden bij de NVIH. Voormalige studenten van de OVD met het diploma BKI of HKPI vanaf 1998 kunnen zich eveneens aanmelden als lid. De vereniging is ook toegankelijk voor professionals met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van inrichtingskunde en/of huisvestingskunde.

Doelstelling
 • Het werkzaam zijn tot het nut van het beroep van Inrichtingskundige (BIK) en Huisvestingskundige (HK);
 • Het creëren van een kader voor de leden om zich als herkenbare eenheid te manifesteren op de markt;
 • Het in stand houden respectievelijk het verbeteren van de deskundigheid van gewone leden en aspirant-leden;
 • Het dienstbaar zijn aan wetenschap betreffende de inrichting en huisvesting van kantoren en kantoorhoudende organisatie, en alle overige gebouwen en organisaties;
 • Het organiseren van inrichtingskundige- en/of huisvestingskundige dagen, voordrachten en symposia;
 • Het verlenen van advies en bijstand betreffende de uitoefening van het beroep;
 • Het verspreiden van kennis, zowel binnen de vereniging als daar buiten, over het beroep en beroeps aangelegenheden in de ruimste zin;
Geschiedenis

De initiatiefnemer van deze vereniging is John Vroon, oud directeur van The Office Opleidingen BV. Ruim tien jaar is hij betrokken geweest bij de opleidingen van de OVD en The Office Opleidingen BV. Hij werd steeds geconfronteerd met vragen als: Kan The Office Opleidingen iets doen aan het onderhouden van de onderlinge contacten tussen studenten? Hoe blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen op ons vakgebied? enz. enz. Aangezien het niet het doel is van een opleidingshuis om een soort netwerkorganisatie te zijn of op te zetten, kwam door deze vragen de gedachte naar boven een vereniging op te richten voor de studenten. Eén waar de gediplomeerde Inrichtingskundigen en Huisvestingskundigen zich verder kunnen ontwikkelen in het vakgebied. Op het gebied van facility management en inkoop bestaan er wel verenigingen, maar een vereniging specifiek gericht op deskundigheid bij de inrichting en huisvesting van kantoren, kantoorhoudende organisaties en overige gebouwen en instellingen was er niet. Dit was de aanleiding tot de oprichting van NVIH Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde.

Bestuur
Voorzitter
Michel Andringa
bestuurslid
Lianne van de Venn
penningmeester
Aran van Wessem
secretaris
Dennis Kroes
Denktank

Een aantal vergaderingen per jaar wordt het NVIH bestuur aangesterkt via vrijwilligers van de denktank. Actieve leden die helpen aan het ontwikkelen van onze visie en strategie voor het werven van leden, de nieuwe bijeenkomsten en aanvullende ideeën. Mocht je een idee hebben en in contact staan met iemand van het bestuur of de denktank, schroom dan niet contact op te nemen. De denktank bestaat huidig uit de volgende leden:

 • Henk Bonkes – VEPA Office Furniture
 • Hendrik Warnar – HWR Advies
 • Emiel Barten – TwoWork partner in interieurprojecten
 • Gerrit Wormeester – Leferink
 • Allie Roodbergen – Roodbergen en Dolfsma Lightdesign
 • Robert Oude Groen – Mobelli Contract Seating
 • André van der Linden – Den Otter Kantoorpartners
 • Atje Wierda – Wierda Design
 • Jessica Wormgoor – Besouw
 • Vincent van den Broek – Lande